Kamera termowizyjna

Jednym z narzędzi wykorzystywanych w naszej pracy jest kamera termowizyjna. To urządzenie umożliwia zbadanie budynku pod względem termoizolacji, w bardzo łatwy sposób możemy odnaleźć elementy, przez które tracimy ciepło. Można również sprawdzić różnicę, w przepuszczalności ciepła, po termomodernizacji budynku.

Kamera termowizyjna to urządzenie, które w czasie rzeczywistym bada temperaturę budynku na podstawie promieniowania podczerwonego, bez kontaktu i ingerencji w badany obiekt. Praktycznie każde ciała emituje, niewidzialne dla oka, promieniowanie podczerwone, kamera rejestruje je i przetwarza na obraz w postaci termicznej mapy widocznej na elektronicznym wyświetlaczu, kamery. Na podstawie różnicy kolorów z obrazu cyfrowego, wygenerowanego przez kamerę, dość dokładnie można odczytać temperaturę poszczególnych obiektów. W przypadku analizowania obrazu z kamery termowizyjnej skierowanej na zewnętrzną elewację budynku, w czasie niskich temperatur otoczenia, miejsca o barwie wskazującej na wysoką temperaturę są elementami powodującymi utratę ciepła z obiektu.

TermowizjaKamera termowizyjna

Testy szczelności

Szczelność konstrukcji budynku ma bardzo duży wpływ na ilość zużywanej energii cieplnej. Szczelna konstrukcja oznacza niskie koszty ogrzewania budynku oraz wysoki komfort cieplny wewnątrz pomieszczeń. Można w ten sposób zaoszczędzić nawet do 30% energii. Szczelność budynku można zweryfikować oraz podnieść w wyniku przeprowadzenia testu szczelności. Testy takie są obecnie coraz powszechniej wykonywane, szczególnie w budynkach posiadających wentylację mechaniczną w celu poprawienia sprawności całego systemu. W Niemczech testy szczelności przeprowadzane są obowiązkowo we wszystkich budynkach oddawanych do użytku.

Jako jedyni w regionie świadczymy usługi Blower Door Test – badanie szczelności powietrznej budynku w połączeniu z termowizją. Jest to bezinwazyjna metoda pomiaru przepuszczalności powietrznej budynków przy użyciu wentylatora,który w sposób kontrolowany wytwarza nadciśnienie lub podciśnienie. Sposób przeprowadzania testu oraz opracowanie wyników określa PN-EN:13829. Podczas testu mierzony zostaje współczynnik krotności wymiany powietrza w budynku n50 dla różnicy ciśnień 50 Pa. I tak dla budynków z wentylacją grawitacyjną powinien wynosić n50 ≤ 3 h-1, zaś dla budynków z wentylacją mechaniczną n50 ≤ 1,5 h-1 Jeśli współczynnik odbiega od normy wyszukane zostają miejsca, w których sa nieszczelności. W raporcie wraz z protokołem pomiarowym, który otrzymuje inwestor zawarte są również informacje o miejscach nieszczelności powietrznych budynku, oraz możliwych sposobach ich usunięcia.

Koszt pomiarów szczelności budynku ustalany jest indywidualnie – zależnie od lokalizacji obiektu, powierzchni i kubatury. Prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny w celu sprecyzowania ceny usługi.

Test szczelnościBlower Door Test