Wełna celulozowa to sypki, ekologiczny i nowoczesny materiał termoizolacyjny charakteryzujący się bardzo dobrymi parametrami izolacji termicznej i dźwiękowej. Termoizolacja celulozowa zapewnia ochronę przed zimnem, przed nagrzewaniem się budynków latem, przed nadmiernym hałasem oraz zmniejsza ryzyko pożaru. Materiał izolacyjny ekofiber/isofloc powstaje z surowców odnawialnych, jest odporny na wysokie temperatury oraz zabezpieczony przed rozwojem grzybów i szkodników. Ekofiber oraz isofloc to renomowane i wiodące marki izolacyjnego materiału celulozowego.

Ekofiber
Wełna celulozowa isofloc
isofloc

Isofloc F jest celulozowym materiałem izolacyjnym, wytwarzanym z papieru gazetowego. Produkowany jest w Berlinie przez firmę Dammstatt W.E.R.F., nalężącą do Grupy Isofloc. Isofloc F powstaje z makulatury z gazet codziennych, najpierw sortowanej, następnie rozdzieranej i rozdrabnianej aż do uzyskania postaci izolujących płatków celulozy. Cały proces ogranicza do minimum zużycie energii i wody. Produkcja isofloc F jest przyjazna środowisku – w przeciwieństwie do procesu wytwarzania konwencjonalnych izolacji.
Sama celuloza jest produktem łatwopalnym i wrażliwym na działanie szkodników oraz grzybów. Żeby uodpornić nasz produkt izolacyjny na działanie ognia i insektów, dodajemy do niego wodorotlenek glinu i kwas borny. Do isofloc F bez boru dodajemy w ich miejsce ortofosforan (V) amonu i Fungotaninę, ekstrakt taniny otrzymywanej z kory drzew. Dzięki zaawansowaniu naszej technologii produkcji materiału izolacyjnego isofloc F, zmniejszyliśmy udział tych dodatków do mniej niż 10%. Są one biodegradowalne i przyjazne środowisku i dlatego nasz materiał celulozowy może być kompostowany.

isofloc F – specyfikacja techniczna

Parametry Wartość Uwagi / Norma
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD
isofloc F z borem
0,037 W/(m·K) DIN-EN ISO 10456
Klasa reakcji na ogień PN-EN 13501-1
isofloc F z borem
isofloc F bez boru
B-s2, d0 przy 25-65kg/m³
C-s2, d0 przy 25-65kg/m³
Odporność biologiczna Brak rozwoju grzybów, pleśni i insektów DIN-IEC 68-2
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ 1 – 2
Oporność właściwa przepływu powietrza r ≥ 6 kPa·s/m² DIN-EN 29053
Ciepło właściwe c 2,15 kJ/(kg·K)
Przepuszczalność gazów 4 m³/(m²·h) przy 50 Pa
Wilgotność normalna ok. 7%
Nasiąkliwość 12% DIN 52620
Gęstość objętościowa *
isofloc F
25-65 kg/m³
40-65 kg/m³
30-65 kg/m³
Nadmuchiwanie
Wdmuchiwanie
Natryskiwanie
Surowiec Papier gazetowy i 10% addytywów chemicznych
Pakowanie Worki z PE; waga 11,5 kg,

Odnośniki:

ekofiber

EKOFIBER® jest sypkim materiałem termoizolacyjnym z włókna celulozowego. Dla uzyskania odporności na działanie ognia przeciwko grzybom domowym i pleśni włókno jest impregnowane związkami boru. Tworząc barierę dla przepływu ciepła EKOFIBER® jednocześnie doskonale radzi sobie z przekazywaniem wilgoci nie gromadząc jej w sobie i w związku z tym nie wymaga stosowania folii paroizolacyjnej. Nadaje się do zastosowania w całej przestrzeni konstrukcji budynku oprócz miejsc narażonych na temperatury powyżej 80oC i bezpośrednio pod wylewki. Doskonale chroni tę konstrukcje przed zagrzybieniem, nie sprzyjając ich korozji. Nie sprzyja również osiedlaniu się gryzoni i insektów. ocieplanie budynków
EKOFIBER® jest materiałem całkowicie przyjaznym dla środowiska naturalnego oraz obojętnym dla ludzkiego zdrowia. Posiada wszystkie prawem wymagane dokumenty dopuszczające do stosowania go w budownictwie.
EKOFIBER® znajduje szerokie zastosowanie jako termoizolacja konstrukcji budowlanych różnych zarówno ze względu na użyte materiały konstrukcyjne jak i przeznaczenie, poczynając od domów jednorodzinnych i budynków gospodarskich, poprzez obiekty przemysłowe i sportowe, kończąc na wielkogabarytowych blokach mieszkalnych i obiektach sakralnych.

Ekofiber- specyfikacja techniczna

 • Postać – sypka, luźna włóknina montowana metodą wdmuchiwania bez strat technologicznych (100% wykorzystania materiału).
 • Stosowane gęstości montażowe:
  • stropodachy, poddasza nieużytkowe – 27÷29 kg/m3,
  • połacie dachowe – 40÷45 kg/m3,
  • ściany – 50÷55 kg/m3.
 • Współczynnik przewodzenia ciepła λ = 0,041 W/mK.
 • „Oddychanie” – w przegrodach izolowanych ekofibrem nie należy stosować paroizolacji.
 • Odporność na grzyby i pleśnie.
 • Ochrona konstrukcji drewnianych przed biodegradacją i konstrukcji stalowych przed korozją.
 • Trudnopalność – nie rozprzestrzenianie ognia.
 • Nieprzyjazny dla insektów i gryzoni.
 • Wysoka zdolność izolacji akustycznej.

Właściwości fizyczno-chemiczne:

 • maksymalna wilgotność z zachowaniem wartości λ – 23%,
 • naturalna zmiana wilgotności w ciągu roku – 11 ÷ 17%
 • wartość współczynnika dyfuzji (przy gęst. 47,5 kg/m3) d = 520 * 10-4 [g/h*m*hPa],
 • wartość współczynnika oporu dyfuzyjnego (przy gęst. 47,5 kg/m3) – m = 1,4,
 • ciepło właściwe (przy wilgotności 10%) – ok. 1850 [J/kg*K],
 • wartość pH – ok. 7

Odnośniki: